Stat 534 - Data sets:

Data sets for HW #2

Data set for bootstrap example

Data sets for HW # 3

Data sets for Hierarchical modeling

Data set for species composition analysis